سختی گیر

سختی گیر,تصفیه آب سختی گیر,تصفیه آب

سختی گیر

در بسیاری از تجهیزات و کاربردهای صنعتی نیاز به آب سختی گیری شده می باشد که یکی از راه های نیل به این هدف استفاده از دستگاه سختی گیر است.
در این دستگاه ها عمل جدا نمودن املاح کلسیم و منیزیم (که سختی کل نام دارد) توسط رزین خاصی انجام می گیرد که پس از گذشت زمان لازم و از پیش محاسبه شده، عملیات احیاء و شستشو انجام و عمل سختی گیری مجدداً آغاز می شود.

در گروه صنعتی آب به صورت متعارف این دستگاه ها از ظرفیت حداقل ۳۰ کیلوگرین تا ۴۰۰۰ کیلوگرین در دو نوع تکی و دوبلکس ساخته می شوند. این دستگاه ها در بخش های متعددی از صنعت به ویژه همراه با دستگاه هایی چون دیگ بخار کاربرد دارند