مخازن هوا

مخازن ذخیره هوای فشردهتست مخازن ذخیره هوای فشرده

مخازن ذخیره هوای فشرده

گروه صنعتی آب با بیش از ۲۳ سال سابقه در زمینه ساخت مخازن قادر به ساخت انواع مخازن بر طبق استانداردهای جهانی می باشدT توانایی ساخت مخازنی که طبق استاندارد می باشد با مشخصات ذیل :

  1. متریال از جنس SA516 –Gr70 طبق استاندارد ASME
  2. جوشکاری مخازن با الکترود مخصوص ۷۰۱۸ طبق استاندارد ASME
  3. انجام انواع آزمایشات پرتونگاری (RT ) ، آلتروسنیک، PT) Test penoterant)،تست نشتی سنجی( Hydroestatic )بروی جوشها ومخزن طبق استاندارد
  4. استفاده ازجوشکاران مجرب و Certficate دار طبق استاندارد
  5. ارائه Finalbook برای مخازن با محتویات مدارک کامل مخزن شامل RT Test – RT map -Hydrotest WPS-PQR-WQT-DREWING-