درباره ما

گروه صنعتی آب

گروه صنعتی آب

گروه صنعتی آب یک گروه مهندسی صنعتی است که بوسیله گروهی از مهندسین و تكنسین های جوان و كارگران ماهر و با بكارگیری از تجربیات اندوخته در طی اجرای دهها پروژه مختلف ، از سال ۱۳۶۸ فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است.