مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار,مخزن تحت فشار,pressure vessel

مخازن تحت فشار

روش ساخت مخازن تحت فشار(Pressurevessels Manufacturing) :

طبق کد ASMEVIII)Division1) روش هایساخت مخازن تحت فشار به سه دسته زیر طبقه بندی می شوند.

  1. جوشکاری Welding – Part UW
  2. فورجینگ Forging – Part UF
  3. لحیم کاری سخت Brazing Part UB

روش جوشکاری در ساخت مخازن تحت فشار

در ساخت مخازن تحت فشار به روش جوشکاری از روش های متعددی متناسب با متریال فلز پایه ، نوع کاربری ، میزان حساسیت در ساخت مخزن و تجهیزات کارگاه می توان استفاده کرد. که از آن جمله می توان به روش جوشکاری الکترود دستی(Shielded Metal Arc Welding) ، جوشکاری میگ(Metal Inert Gas) ،جوشکاری زیر پودری(SubmergeArc Welding) و جوشکاری تیگ (Tungsten Inert Gas) اشاره کرد.

روش فورجینگ در ساخت مخازن تحت فشار

ساخت مخازن تحت فشار به روش فورجینگ قابل اجرا برای مخازنی خواهد بود که در آن ها جوش های طولی وجود ندارد همچنین این روش قابل اجرا در فولادهای کم کربن ، فولادهای کم آلیاژی بوده