فاضلاب

فاضلاب

تصفیه فاضلاب

طراحی و ساخت و نصب انواع تجهیزات تصفیه فاضلاب یکی دیگر از فعالیتهای اصلی این شرکت بوده و طی سالهای گذشته با کسب تجربیات فراوان در این زمینه اقدام به ساخت و نصب انواع این گونه تجهیزات نموده است . تصفیه خانه های شرکت لاستیک بارز ، شرکت سهند شمال و شرکت روناک جین از نمونه های این بخش می باشد