رزومه

باسلام

احتراماً به استحضار میرساند گروه صنعتی آب بوسیله گروهی از مهندسین و تكنسین ها ی جوان و كارگران ماهر وبا بكارگیری از تجربیات اندوخته در طی اجرای دهها پروژه مختلف ، از سال ۱۳۶۸ فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است . رزومه كاری ذیل جهت اطلاع و بررسی و موجبات همكاری بیشتر به حضورتان تقدیم میگردد.

بخش اول: شرح فعالیت

ساخت انواع مخازن صنعتی

ساخت انواع مخازن اتمسفریك صنعتی قابل استفاده در صنایع پتروشیمی ، نیروگاهها و … بر اساس استاندارداهای  ASME-DIN-BS
ساخت انواع مخازن تحت فشار صنعتی مورد استفاده در كلیه صنایع از قبیل نفت ، پتروشیمی ، نیروگاهها و صنایع جانبی براساس استاندارداهای ASME-DIN .

طراحی ، ساخت و نصب سیستم های تصفیه آب شهری و صنعتی و مجموعه های ورزشی

فیلترهای شنی تحت فشار و ثقلی با بستر شن سیلیس متبلورجهت حذف مواد معلق موجود در آب براساس استانداردهای معتبر جهانی.
فیلترهای كربن اكتیو جهت حذف طعم و بوی نامطبوع و رنگ آب .
مخازن ته نشینی اولیه و ثانویه جهت ته نشین نمودن مواد معلق .
تزریق كننده های مواد شیمیایی – همزن های سریع و فلوكلاتور جهت عمل انعقاد و لخته سازی.
دستگاههای سختی گیر با استفاده از رزین كاتیونی و أنیونی جهت حذف مواد محلول در آب.
دستگاه دی اریتور حرارتی و دی گازر جهت حذف كلیه گازهای محلول درآب .
انواع مخازن ذخیره سوخت و أب و مخازن زمینی، هوایی و مخازن دوجداره.
مخازن ذخیره تحت فشار آب و هوا در ظرفیتهای مختلف.
انواع منابع آبگرم كوئلدار و مبدل های حرارتی در ظرفیت های مختلف .

طراحی ، ساخت و نصب سیستم های تصفیه پساب صنعتی و شهری

شبكه آشغالگیر دستی و سیستم چربی گیر.
دستگاه هواده مكانیكی شامل هواده ثابت و متحرك و سیستم هواده عمقی با بلوئر.
سیستم تغلیظ كننده و لجن روبهای مكانیكی (پل دوار).
ساخت انواع پكیج های تصفیه پساب صنعتی و انسانی .

بخش دوم : لیست  برخی از پروژه های اجرا شده توسط گروه صنعتی آب

الف) مخازن صنعتی:

 1. ساخت شش دستگاه مخزن تحت فشار در ابعاد مختلف به وزن ۱۶۰۰۰كیلوگرم بر طبق استاندارد ASME جهت پروژه پارس جنوبی (عسلویه) شركت مسبا.
 2. ساخت یك دستگاه مخزن اتمسفریك و دو دستگاه مخزن تحت فشار (مخازن بویلرهای كمكی نیروگاه سهند) به وزن ۸۰۰۰ كیلوگرم بر طبق استاندارد ASMEجهت شركت مسبا.
 3. ساخت دو دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده از جنس استنلس استیل بر طبق استاندارد ASME شركت ایران خودرو.
 4. ساخت چهاردستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده برطبق استاندارد ASME شركت ایران خودرو دیزل .
 5. ساخت سه دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده برطبق استاندارد ASME شركت انرژی پیشگام وابسته به سازمان انرژی اتمی اصفهان .
 6. ساخت هشت دستگاه فیلترشنی تصفیه آب برطبق استاندارد ASME فرودگاه بین المللی امام خمینی
 7. ساخت هشت دستگاه مخزن ذخیره سوخت اتمسفریك برطبق استاندارد BS فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره).
 8. ساخت پنج دستگاه منبع آب هوایی به ظرفیت ۵۰و ۱۰۰ متر مكعب برطبق استاندارد BSجهت طرح توسعه نیشكر سایت امیركبیر و دعبل خزایی و شعیبه .
 9. ساخت یك دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد ASME شركت پتروشیمی شیراز .
 10. ساخت سه دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد ASME شركت های راهبران آب شرب ایران و شركت شیشه قزوین .
 11. ساخت شش دستگاه مخزن ذخیره سیكلو پنتان برطبق استاندارد DIN بصورت دوجداره جهت شركتهای یخچال سازی
 12. ساخت پانزده دستگاه مخزن ذخیره سوخت اتمسفریك برطبق استاندارد BS شركت كرمان موتور.
 13. ساخت دو دستگاه مخزن تحت فشارGAS FILTER SEPARATOR (نیروگاه سهند) باوزن۵۰۰۰كیلوگرم برطبق استانداردASME
 14. ساخت چهار دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد به وزن۶۵۰۰ كیلوگرم شركت پتروشیمی كرمانشاه
 15. ساخت شش دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد به وزن ۲۱۰۰۰ كیلو گرم شركت فالق صنعت
 16. ساخت یك دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد شركت زمزم اصفهان
 17. ساخت یازده دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد به وزن۱۲۳۰۰كیلوگرم شركت سیمان غرب
 18. ساخت شانزده دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده برطبق استاندارد به وزن۱۱۰۰۰كیلو گرم شركت سیمان ممتازان
 19. ساخت چهارده دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد شركت سیمان سپاهان
 20. ساخت سه دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد شركت سیمان زابل
 21. ساخت نوزده دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد شركت سیمان آذرآبادگان خوی
 22. ساخت دو دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده بر طبق استاندارد شركت سیمان شهرکرد
 23. ساخت یازده دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده درظرفیت های مختلف برطبق استاندارد شركت توگا
 24. ساخت دو دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۱۸۰۰۰لیتر بر طبق استاندارد شركت توگا
 25. ساخت دو دستگاه مخزن فرآیندقیر به وزن ۴۲۰۰۰ کیلو گرم بر طبق استاندارد شركت صنایع شنی آکام.
 26. ساخت شش دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده از جنس استنلس استیل بر طبق استاندارد شركت زاب سان
 27. ساخت شش دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۸۰۰۰ لیتر بر طبق استاندارد شركت توگا
 28. ساخت دو دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر با فشار۴۰ barg بر طبق استاندارد
 29. ساخت یک دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۳۰۰۰ لیتر بر طبق استاندارد شركت زربافت
 30. ساخت دو دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۱۰۰۰و ۲۰۰۰ لیتر بر طبق استانداردسازمان نمادکوثر .
 31. ساخت یک دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر بر طبق استانداردشركتKGC
 32. ساخت دو دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۸۰۰۰و۱۲۰۰۰ لیتر بر طبق استاندارد شرکتMME
 33. ساخت شش دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر بر طبق استاندارد شركت مهام شرق
 34. ساخت یک دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۱۱۴۰۰ لیتر بر طبق استاندارد شركت چوب و کاغذ مازندران
 35. ساخت دو دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۸۰۰۰ لیتر بر طبق استانداردشركت تام ایران خودرو.
 36. ساخت دو دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۵۰۰۰و۱۲۰۰۰ لیتر بر طبق استاندارد شركت فولاد مبارکه .
 37. ساخت یک دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۴۰۰۰۰لیتر بر طبق استاندارد شركت صدف.
 38. ساخت سه دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۱۰۰۰۰ لیتر بر طبق استاندارد شركت فولاد مبارکه
 39. ساخت یک دستگاه surge tank به ظرفیت ۶۰۰۰ لیتر با فشار۳۰ barg بر طبق استاندارد شرکت فولاد خراسان.
 40. ساخت یک دستگاه surge tank به ظرفیت ۶۰۰۰ لیتر با فشار۱۶ barg بر طبق استاندارد شرکت مطبوع کارسنندج.
 41. ساخت دو دستگاه surge tank به ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر با فشار۴۰ barg بر طبق استاندارد .
 42. ساخت یک دستگاه surge tank به ظرفیت ۱۰۰۰۰ لیتر با فشار۱۲ barg بر طبق استاندارد شرکت مکانیک آب.
 43. ساخت پانزده دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۴۵۰۰و۶۰۰۰و۷۰۰۰ لیتر بر طبق استاندارد شركت مپنا
 44. ساخت چهار دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۳۰۰۰و ۴۰۰۰و۵۰۰۰ لیتر بر طبق استاندارد شركت سایپا دیزل
 45. ساخت سه دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۵۰۰۰ لیتر بر طبق استاندارد شركت کابل متال
 46. ساخت دو دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۱۵۰۰۰ لیتر بر طبق استاندارد شركت سیمین تابان
 47. ساخت دو دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر بر طبق استاندارد شركت فکورصنعت
 48. ساخت دو دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده به ظرفیت ۸۰۰۰ لیتر بر طبق استاندارد شركت تهران جنوب

ب) تاسیسات تصفیه خانه آب و فاضلاب:

 1. تاسیسات تصفیه خانه آب شركت نوشابه سازی ارم نوش تهران.
 2. تاسیسات تصفیه خانه آب شركت بهنوش ایران و بهنوش ستاره تهران .
 3. تاسیسات تصفیه خانه آب شركت نوشابه سازی آبهای معدنی دماوند .
 4. تاسیسات تصفیه خانه آب شركت نوشابه سازی كولاك سهند تبریز.
 5. تاسیسات تصفیه خانه آب شركت نوشابه سازی كیمیا كولا ایرانشهر.
 6. تاسیسات تصفیه خانه آب شركت نوشابه سازی دریا كولاك خرم آباد.
 7. تاسیسات تصفیه خانه آب شركت نوشابه سازی ۱۰۴۲ كرمانشاه.
 8. تاسیسات تصفیه خانه آب شركت نوشابه سازی کولاک غرب ایلام.
 9. فیلترهای تصفیه آب استخر پارك آبی آزادگان تهران.
 10. فیلترهای تصفیه آب روستایی مراغه.
 11. تاسیسات تصفیه استخرارگ جدید بم.
 12. تاسیسات تصفیه پساب انسانی واقع در جزیره كیش, خارك ,رامسر,ساری و …..
 13. فیلترهای تصفیه آب سازمان آب شهرهای اهواز, خرمشهر, آبادان ,بوشهر, اراك, زابل , بندرعباس،سنندج،مراغه و……….
 14. تاسیسات تصفیه استخرسازمان تربیت بدنی شهرهای اراك ,زنجان , بندرعباس , ساوه , تهران, ساری ،نوشهر…..
 15. تاسیسات تصفیه استخر مجموعه ورزشی آبعلی ، مجموعه ورزشی فرهنگیان تهران ،مجموعه ورزشی همدان، مجموعه ورزشی بهابادیزد، مجموعه ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ومجموعه ورزشی معلولین وجانبازان زاهدان و…….