فیلترشنی

فیلتر شنی,تصفیه آب

فیلترشنی

فیلترشنی تحت فشار برای حذف ذرات معلق، تا حدی بو و مزه نامطبوع، تیرگی و نیز حذف مواد میکروارگانیک موجود در آب استفاده شده و در دو نوع ایستاده و افقی و نیزدر ظرفیت های آبدهی از ۳ الی ۲۵۳ مترمکعب در ساعت تولید می گردد.