فیلتر کربن اکتیو

فیلتر کربن اکتیو,فیلتر کربن اکتیو تحت فشار,تصفیه آب

فیلتر کربن اکتیو

فیلترکربن اکتیو  تحت فشار برای حذف ذرات معلق، تا حدی بو و مزه نامطبوع، تیرگی و نیز حذف مواد میکروارگانیک موجود در آب استفاده شده و در دو نوع ایستاده و افقی و نیزدر ظرفیت های آبدهی از ۳ الی ۲۵۳ مترمکعب در ساعت تولید می گردد وبجای سیلسیس از ذغال و کربن مخصوص استفاده می شود.