مخازن ته نشینی

مخازن ته نشینی

مخازن ته نشینی دایره ای مجهز به یک دستگاه نیم پل دوار بوده که در محیط مخزن و روی دیواره لبه آن دائما می چرخد.این نیم پل توسط بازوهایی به پارویی متصل است که کف مخزن را پارو می کند.شیب موجود در این مخازن به طرف مرکز مخزن بوده وپاروهای لجن روب,لجن را به طرف مرکز مخزن هدایت می نماید. درسیستم های با دبی های بالای ۶۰۰m3/day معمولا از اینگونه مخازن استفاده می کنند.اگر چه بسته به نوع فاضلاب و مشخصات فیزیکی و شیمیایی آن ,ممکن است حتی در دبی های بسیار بالا نیز از این مخازن استفاده نشود. نیم پل دوار این مخزن دارای یک سیستم گردش مرکزی است ویک الکتروموتور گیربکس که سرعت چرخش آن می بایست متناسب با قطر مخزن و بار هیدرولیکی آن طراحی گردد.