آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۵

  • -
گروه صنعتی آب,مخازن تحت فشار,مخزن تحت فشار,مخزن فشار,ساخت مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار ۱۵

مخازن تحت فشار ، مخزن تحت فشار

مخازن تحت فشار


  • -

  • -

  • -

اهمیت کم شدن آب محفظه مناسب از مخازن تحت فشار | کیفیت مخازن تحت فشار

Importance of Proper Dehydration of Pressure Vessels

Pressure Vessel Quality

اهمیت کم شدن آب محفظه مناسب از مخازن تحت فشار

کیفیت مخازن تحت فشار

 

 

کیفیت مخازن تحت فشار

Pressure_Vessel_Quality


  • -

  • -

استاندارد ازمه ASME برای دیگ بخار و مخازن تحت فشار

ASME BPVC I (2010), Boiler & Pressure Vessel

استاندارد ازمه ASME برای دیگ بخار و مخازن تحت فشار

 

ASME BPVC Boiler Pressure Vessel

ASME_BPVC_I_(2010)_Boiler_&_Pressure_Vessel


  • -

Pressure Vessel | In-Service Inspection Rating Repair and Alteration

Pressure Vessel , In-Service Inspection, Rating,Repair, and Alteration

مخازن تحت فشار، در خدمات بازرسی، رتبه بندی، تعمیر و دگرگونی

download

Pressure Vessel , In-Service Inspection, Rating,Repair, and Alteration مخازن تحت فشار، در خدمات بازرسی، رتبه بندی، تعمیر و دگرگونی

Pressure_Vessel_In-Service_Inspection_Rating_Repair_and_Alteration